Artikel 61 van 76

E.H.B.O. Bij kinderen Tips en info

E.H.B.O.

Kinderen spelen & ontdekken graag en gaan geen uitdaging uit de weg. Een ongeluk zit dan in een klein hoekje. In de meeste gevallen doet een knuffel en een kusje er op al wonderen en gaan onze struikelkampioenen snel weer verder met hun spel.

Soms is er meer aan de hand. Een steek of bijt van een dier, een snijwond een schaafwond een kneuzing …. er wordt een beroep gedaan op onze pleister, stelp en verbind -techniek.

En ook …… Wat moet je doen in een ernstige situatie?

Onderstaand vind je TIPS & info die helpen je om snel te kunnen handelen en tegelijkertijd je hoofd koel te houden.

Belangrijke E.H.B.O. regels

 • Let op gevaar
 • Denk na: wat is er gebeurd?
 • Stel het slachtoffer gerust
 • Zorg voor deskundige hulp
 • Help iemand ter plekke waar hij ligt of zit

Noodsituatie? Bel direct 112

Wat is belangrijk om te melden aan de telefoon:

 • Wat is er aan de hand
 • Is er Ademhaling?
 • Wel/niet bij bewustzijn
 • Locatie/postcode
 • Is het een kind?

BLOEDNEUS

 • Laat één keer goed de neus snuiten. (NIET SNUITEN! Na een ongeval of harde val op het hoofd !! i.v.m. kans op hersenletsel.
 • Knijp met duim en wijsvinger tegen het neusschot de neus 10 minuten dicht.
 • Laat het slachtoffer daarbij in een voorovergebogen houding zitten.
 • Herhaal het dichtknijpen nog eens tien minuten als de bloedneus niet stopt
 • Bel 1-1-2 bij: Kans op hersenletsel (bloedneus na een ernstig ongeval of val) of Verschijnselen van shock: het slachtoffer is bleek, transpireert, voelt zich ziek
 • HUISARTS: Als na 2x 10 minuten de bloeding nog niet is gestopt. Herhaaldelijk bloedneuzen.
 • UIT DE EHBO BOX: non woven compres

SCHAAFWOND

 • Geef bij bloedingen druk rechtstreeks op de wond, liefst met (gaas)verband of schone (thee)doek.Spoel de schaafwond met schoon lauw water.
 • Wrijf zo nodig schoon met een zacht en nat washandje (géén watten).
 • Grind verwijderen met pincet.
 • Laat de wond aan de lucht drogen of dek af met verband
 • UIT DE EHBO BOX: Ontsmetting, Zalfgaas, non woven compres, rolletje gaasverband, hechtpleister.
 • HUISARTS: Bij grote schaafwonden of metaal / glas in de wond.

SNIJWOND

 • Druk een bloedende snijwond dicht.
 • Dek de snijwond af met een steriel kompres/gaas.
 • UIT DE EHBO BOX: handschoenen, non woven compres, steriel verband, (snel)verband, zwaluwstaartje
 • HUISARTS: Grote wond, als het bloeden niet stopt, wijkende wondrand (hechten nodig)

BIJTWOND

 • Stelp een bloeding door druk op de bijtwond te geven.
 • Spoel de bijtwond met water schoon.
 • Desinfecteren/ ontsmetten.
 • Voorkom verdere besmetting door de bijtwond steriel of zo schoon mogelijk af te dekken.
 • Zorg zo nodig voor rust van het gewonde lichaamsdeel. Wonden kunnen anders weer gaan bloeden.
 • UIT DE EHBO BOX: handschoenen en steriel verband.
 • HUISARTS: Met bijtwonden altijd!

Tetanus: Iedere wond kan aanleiding geven tot tetanus. Dit gaat vooral op bij vuile wonden zoals bijtwonden. Ga na of een Tetanus- prik nodig is (deze is 10 jaar geldig)

BRANDWOND (Eerst water ….. de rest komt later)

 • Koel brandwonden tenminste 10 minuten met bij voorkeur lauw stromend water
 • Koel alleen de brandwonden. (Bescherm het slachtoffer tegen afkoeling)
 • Smeer niets op de wond.
 • Dek brandwonden steriel of zo schoon mogelijk af.
 • UIT DE EHBO BOX: zalfgaas, nonwoven compres, windsel om compres te fixeren.
 • HUISARTS:
  • Ernstige brandwonden & blaren
  • Brandwonden op het gezicht, gewrichten, handen, voeten en geslachtsorganen.
  • Brandwonden door elektriciteit of chemische stoffen.
  • Bij inademing van rook/hete gassen.

INSECTENBEET/STEEK

 • Verwijder de angel met een pincet
 • Zuig het gif er uit
 • Ontsmet de plek
 • HUISARTS: Als de steekplaats erg dik wordt
 • UIT DE EHBO BOX: coldpack (dit vermindert de pijn) anti-gif vacuüm-pomp.
 • Bel 1-1-2 bij:  Steek in keel, ademnood en bij heftige allergie reacties.

TAND DOOR DE LIP

 • Duw met een gaasje een bloedend (snij)wondje in de lip (ontstaan door de tand) dicht totdat het bloeden is gestopt.
 • UIT DE EHBO BOX: non woven compres, coldpack
 • HUISARTS: Als de lip doorboord is & als de bloeding na 10 min niet is gestopt.

TANDLETSEL

 • Laat bij een uitgeslagen tand het slachtoffer zitten.
 • Zoek de uitgeslagen tand(en).
 • Pak de uitgeslagen tand vast aan de kroon (niet aan de wortel) en spoel deze vluchtig schoon met melk.
 • Plaats de tand terug, wanneer duidelijk is waar en hoe deze geplaatst moet worden (niet bij melktanden).
 • Bewaar anders de uitgeslagen tand in melk, in de mond van het slachtoffer of in een bekertje met wat speeksel.
 • TANDARTS: bij tandletsel ALTIJD direct!
 • UIT DE EHBO BOX: non woven compres, coldpack

KNEUZING/VERSTUIKING

Pijn (gewrichten kunnen wel worden bewogen) meestal zwelling en soms een bloeduitstorting. Een kneuzing is een beschadiging tussen huid en bot.

 • Koel de pijnlijke plek met bijvoorbeeld een coldpack.
 • Geef rust aan het getroffen lichaamsdeel.
 • Drukverband ter steun.
 • HUISARTS/ZIEKENHUIS: Bij twijfel botbreuk, forse zwelling, blijvende pijn
 • UIT DE EHBO BOX: coldpack, fixatiewindsel, vette watten, mitella

BOTBREUK

Pijn!, beweging niet mogelijk, (kind houd arm, voet been enz zo stil mogelijk)  voor EXTRA GIPS-TIPS KLIK HIER

 • Laat niet bewegen en geef zoveel mogelijk steun. (arm laten vast houden of mitella)
 • Evt. koelen met coldpack
 • HUISARTS/ZIEKENHUIS: ALTIJD

Als de eerste schrik na een flinke duikelactie voorbij is, blijft de pijn en het ongemak van een gebroken arm – pols been of schouder over. Maak de periode dat je in het gips zit zo leuk mogelijk en kijk hier voor een hippe mitella  of armsling.

SPLINTER

 • Verwijder een splinter in de lengterichting met een pincet.
 • Desinfecteer de wond.
 • Dek de wond zo nodig af met een pleister.
 • UIT DE EHBO BOX: splinterpincet, naald, desinfectans, pleister.
 • HUISARTS: Bij metaal en glassplinters

VOORWERP IN NEUS

 • Probeer het voorwerp in de neus er uit te snuiten of te niezen.
 • Houd het niet-verstopte neusgat dicht bij het snuiten.
 • HUISARTS: Als het voorwerp in de neus blijft zitten.

INSECT IN OOR

 • Druppel wat lauw water in het oor bij een in het oor gekropen insect.
 • HUISARTS: Als het insect er niet uit kruipt / spoelt & bij een voorwerp in het oor.

TEKENBEET 

 • Pak met behulp van een tekenpincet de teek zo dicht mogelijk bij de huid vast. Trek de teek uit de huid.
 • Ontsmet het wondje na het verwijderen van de teek.
 • Noteer de datum van de tekenbeet.
 • HUISARTS:
  • Als het verwijderen van de teek niet lukt.
  • Als er in de weken na de beet een rode kring om de tekenbeet ontstaat.
  • Als na de tekenbeet sprake is van ongewone vermoeidheid, koorts, verminderde eetlust of pijn aan gewrichten.

VERGIFTING

 • Bel 1-1-2 bij vergiftigingen
 • Geef door om welke vergiftiging het gaat
 • Neem of geef de verpakking of resten mee

VERSLIKKING

Beoordeel de ernst: Effectieve hoest of Ineffectieve hoest

Alleen wanneer de verslikking ernstig is, worden eerstehulphandelingen verricht. Als het slachtoffer nog hoorbaar kan hoesten, moedig dan aan tot hoesten !!!

Heeft dit niet het gewenste effect:

Kind:

 • Laat het kind vooroverbuigen
 • 1.) geef met de hiel van de hand stoten tussen de schouderbladen, ondersteun daarbij de borstkas met de andere hand
 • niet effectief?
 • 2.) Ga achter het slachtoffertje staan, sla uw armen rond de borstkas.
 • Plaats uw vuist met de duim in de hand tussen navel en onderkantborstbeen. Omvat deze vuist met de andere hand en trek beide handen met een ruk schuin omhoog naar u toe.
 • Wissel deze handelingen af.

Laat 1-1-2 bellen, wanneer dit niet helpt.
Ga na deze handelingen met kinderen altijd naar de (huis)arts.!!!

 

!! Deze TIPS zijn bedoeld als extra informatie niet als medische handleiding. De verstrekte informatie dient als hulp bij het nemen van afgewogen beslissingen over het eigen welzijn. Het is niet bruikbaar als vervanging van welke medische behandeling dan ook. Raadpleeg bji vragen of lichamelijke problemen altijd een arts. My Mitella V.O.F. en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen die door gebruik van deze informatie ontstaan.  - versie feb-2017- www.mymitella.nl info@mymitella.nl

© 2014 - 2024 MyMitella | sitemap | rss